Email-alerts

E-mailalerts worden verstuurd bij onvoorziene afsluitingen op het tracé van de Westerscheldetunnel tussen 06.00 en 23.00 uur. Het gaat dan om stremmingen waardoor er enige tijd helemaal geen verkeer meer mogelijk is in een bepaalde richting. Lichte verkeershinder, zoals een snelheidsbeperking of afgesloten rijstrook, wordt niet via e-mailalerts gecommuniceerd. Je kunt aangeven of je alleen e-mailberichten wilt ontvangen over langdurige stremmingen (langer dan een half uur) of over alle afsluitingen. Het ontvangen van de e-mailberichten is gratis.

E-mailalerts worden dus alleen verstuurd voor stremmingen van de Westerscheldetunnel en niet voor de Sluiskiltunnel. Dit verschil wordt gemaakt, omdat er bij de Sluiskiltunnel wel een directie omleiding (via de brug bij Sluiskil) mogelijk is en bij de Westerscheldetunnel niet. Bij de Sluiskiltunnel kunnen mensen dus gewoon doorrijden, terwijl ze bij de Westerscheldetunnel moeten wachten. De impact op de reistijd is bij de Westerscheldetunnel dus groter.

Aanmelden voor email-alerts kan via Mijn Tunnel, een afgeschermd gedeelte van deze website. Je gegevens worden alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Je kunt je op ieder moment uitschrijven voor de e-mailalerts via Mijn Tunnel.

 

Actuele verkeersinformatie
Your browser does not support SVG